Zaštita privatnosti

Korišćenje I zaštita podataka pacijenata u ovoj medicinskoj praksi je u potpunosti u skladu sa evropskom zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka, odnosno OUZP-om (Opšta uredba o zaštiti podataka), kao i sa zakonodavstvom o zaštiti podataka Nemačke. Ova zakonska regulativa podrazumeva ispunjavanje svih zahteva koji garantuju potpunu privatnost naših pacijenata. Naša medicinska praksa se obavezuje na temelju podnesenog pisanog zahteva pacijenta, da omogući pristup ličnim podacima koje obrađuje o njima, informisati ih o svrsi obrade ličnih podataka koji se obrađuju, o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, kao i o tome kome se ovi podaci prosleđuju. Nova regulativa o zaštiti podataka pacijenata je već u primeni. Kompletan tekst ove regulative dostupan je na nemačkom jeziku i nije u potpunosti preveden na srpski jezik. Ovo je samo skraćena verzija.