Impressum

Ordinacija opšte prakse Dr. Mirjana Mihailović
Leopoldstraße 32
80802 Minhen

Telefon: 089/30 18 31
Faks: 089/30 871 23

Dr. med. Mirjana Mihailović pripada Zdravstvenoj Komori Bavarske sa sedištem u Minhenu i podleže njenim pravilima poslovanja. Zakonska profesionalna titula glasi „lekar“(„Arzt“) i stečena je u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Zdravstvena Komora države Bavarske („Bayerische Landesärztekammer“)
Mühlbauerstraße 16
81677 Minhen
www.blaek.de

Copyright:
Sva prava su zadržana. Tekst, fotografije, grafike, zvuci, animacije i video zapisi na ovoj internet stranici, kao i njihov raspored, podležu zaštiti autorskih prava i drugih zakona o zaštiti svojine. Sadržaj ove internet stranice ne sme biti korišćen u komercijalne svrhe i zabranjeno je njegovo kopiranje, prenošenje, širenje ili menjanje u bilo kakvom obliku, kao i omogućavanje njegovog pristupa trećim licima.

Autorska prava fotografa:
Fotografija u pozadini:
Ilka Franz, Minhen, 2018; Licenca: CC-BY-SA-4.0

Consulting & Web Development:
BASEMOD, Minhen