Biografija

Obrazovanje

1976 – 1982 Studiranje i državni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1985 – 1988 Specijalizacija opšte medicine, Univerzitet u Beogradu
1995 – 1997 Specijalizacija kardiologije, Univerzitet u Beogradu
1998 Titula – Primarius, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
2006 Nostrifikacija – Specijalista opšte medicine, Lekarska komora Bavarske („Bayerische Landesärztekammer“)

Radno iskustvo

1982 – 1986 Lekar opšte medicine, Poliklinika „Studenica“, Kraljevo
1986 – 1995 Specijalista opšte medicine, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
1995 – 2001 Specijalista opšte medicine i kardiolog, Poliklinika ”Dr. M. Ivković”, Beograd
1997 – 2002 Predavač na postdiplomskoj nastavi na Katedri za opštu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002 – 2004 Lekar – asistent, Internistička ordinacija u Minhenu
2004 – 2009 Specijalista opšte medicine, Ordinacija opšte medicine u Minhenu
2009 Vlasnik Ordinacije za opštu medicinu
Dr. med. (Univ. Belgrad) M. Mihailović, Hohenzollernstraße 88, Minhen
2013 Ordinacije je preseljena na lokaciju Leopoldstr.32

Izabrani radovi

  • „Kardiologija u radu porodičnog lekara“, Katedra opšte medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2002.
  • „Srčana insuficijencija“, „Edem pluća“, „Glavobolja“, „Vrtoglavica“, „Davljenje“ – udžbenik „Opšta medicina“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.
  • „Analiza zdravstvenog stanja i faktora rizika radno aktivnog stanovništva u okviru studije: „Screen, Treat and Prevent“, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 1998.
  • „Faktori rizika i hronična nezarazna oboljenja – metodološke smernice“, Katedra opšte medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 1998.
  • Specijalistički rad: „Poremećaji srčanog ritma i terapija u prva četiri sata od nastanka akutnog infarkta miokarda“, Mentor Prof. Dr. med. M. Grujić, Institut za kardiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljeno u časopisu „Opšta medicina“, Beograd, 1997.